องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
 


สำรวจพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.บ้านทาม เพื่อพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี


วันพุธที่ 29 มิถุนายน2565

นายสุทธิพัฒน์ ดวงสุดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม มอบหมายให้ นายมานพ อาสาสุข ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาในการอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทกระชังเลี้ยงปลา ในพื้นที่หมู่ที่2 ต.บ้านทาม จำนวน 5 ราย

2023-01-25
2023-01-25
2023-01-25
2022-09-12
2022-09-02
2022-08-05
2022-07-04
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-28