องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
 


อบต.บ้านทาม ร่วมกับ ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ คามิลเลี่ยน ปราจีนบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพและยากไร้ ต.บ้านทาม


วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

นายสุทธิพัฒน์ ดวงสุดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.บ้านทาม,ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต.บ้านทาม ร่วมกับ ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ คามิลเลี่ยน ปราจีนบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพและยากไร้ ในหมู่ที่2,3,4,5,6,7 และหมู่ที่8 ต.บ้านทาม

2024-02-16
2024-02-14
2024-01-10
2023-12-25
2023-12-22
2023-12-20
2023-11-22
2023-10-20
2023-10-01
2023-10-01