องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
 


การประชุมข้อราชการและแนวทางการพัฒนาตำบลบ้านทามร่วมกัน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565


วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม รองนายก เลขานุการฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ร่วมกับท่านผู้นำชุมชนฝ่ายปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านทาม) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีมหาโพธิ หัวหน้าโครงการชลประทานตำบลท่าแห และองค์กรภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมข้อราชการและแนวทางพัฒนาตำบลบ้าน ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 

เพื่อหารือแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลบ้านทามร่วมกัน

2023-01-25
2023-01-25
2023-01-25
2022-09-12
2022-09-02
2022-08-05
2022-07-04
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-28