องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
 


การประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 65


วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพัฒน์ ดวงสุดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เป็นประธานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 65 เพื่อหารือในการปฏิบัติงานร่วมกัน สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละกองงาน และหารือวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี มีคุณธรรมในการให้บริการประชาชน ดำเนินงานอย่างโปร่งใส

2023-11-22
2023-10-20
2023-10-01
2023-10-01
2023-09-30
2023-09-30
2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-07-28