องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” ประจำเดือนกันยายน 2565


วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายสุทธิพัฒน์ ดวงสุดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” พร้อมคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,หน่วยงานทหาร ร.2 พัน. 2 รอ. ค่ายจักรพงษ์,รพ.สต.บ้านทาม,อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ดำเนินการทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้สองข้างทาง และเก็บขยะในบริเวณโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี หมู่ที่5 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

2023-10-01
2023-10-01
2023-09-30
2023-09-30
2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-07-28
2023-07-20
2023-07-13