องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลบ้านทาม ประจำปี 2566


วันที่ 19 มีนาคม 2566 นายสุทธิพัฒน์ ดวงสุดา นายก อบต.บ้านทาม, ฝ่ายบริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาอบต., นายสว่าง คล่องแคล่ว ปลัดอบต.,หัวหน้าส่วน, เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง อบต.บ้านทาม ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลบ้านทาม ประจำปี 2566 ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ถึง วันที่ 14 เมษายน 2566 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน หันไปพึ่งพายาเสพติด สร้างความสามัคคี ความเข้มแข็งของเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตตำบลบ้านทาม ตลอดจนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย และให้เป็นแนวทางปฎิบัติอย่างยั่งยืนต่อไป หลังจากพิธีเปิดการแข่งขันได้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษ คู่ VIP ระหว่างท้องที่ ซึ่งประกอบไปด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ประจำตำบล พบกับ ทีมรวมท้องถิ่น ประกอบไปด้วย นายกฯ ,รองนายกฯ ,เลขานายกฯ ,ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านทาม

⛹️‍♂ พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ท่าน สส. ชยุต ภุมมะกาญจนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปราจีนบุรี เขต2 เป็นประธานในพิธี

🙏ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้

🙏ขอบคุณเยาวชนและประชาชนตำบลบ้านทามทุกคนที่ร่วมโครงการในครั้งนี้

⛹️‍♀ หากการดำเนินการจัดงานกีฬาในครั้งนี้ผิดพลาดประการใด อบต.บ้านทาม พร้อมรับคำแนะนำและนำไปแก้ไขเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป

** หากไม่ได้เอ่ยรายนามผู้ใดก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

2024-07-18
2024-07-15
2024-07-11
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-12
2024-06-07