องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
 


เข้าร่วมเวทีประชาชนเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น "เราจะออกจากวิกฤตกัมมันตรังสีปราจีนบุรีกันอย่างไร ?


วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา13.30 น.

นายสุทธิพัฒน์ ดวงสุดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เข้าร่วมเวทีประชาชนเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น "เราจะออกจากวิกฤตกัมมันตรังสีปราจีนบุรีกันอย่างไร ?"

ณ วัดศรีโพธิมาลัย ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

2023-05-19
2023-03-29
2023-03-28
2023-03-19
2023-03-18
2023-03-16
2023-03-16
2023-03-16
2023-03-16
2023-03-16