องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.บ้านทาม ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)

    รายละเอียดข่าว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม  ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)    เอกสารประกอบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.บ้านทาม ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านทาม