องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.bantam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง [ 1 เม.ย. 2563 ]60
12 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคณะผู้บริหาร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม [ 31 ม.ค. 2563 ]67
13 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]96
14 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]103
15 จดหมายข่าวประเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]111
16 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]53
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 3 ต.ค. 2562 ]46
18 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]37
19 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]38
20 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]115
 
|1หน้า 2|3|4