องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
งานปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 5 เม.ย. 2564 ]302
22 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]295
23 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]201
24 รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2563 ]187
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 ม.ค. 2563 ]266
26 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 1 ก.ค. 2562 ]416
27 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ก.ค. 2562 ]369
28 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ก.ค. 2562 ]328
29 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ก.ค. 2562 ]316
30 แผนปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2562-2564) [ 17 มิ.ย. 2562 ]355
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 10 มิ.ย. 2562 ]332
32 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม [ 1 มี.ค. 2561 ]316
33 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 25 พ.ค. 2560 ]382
 
|1หน้า 2